Urbárska spoločnosť Zbojné, pozemkové spoločenstvo